Стаття 30

* Структура та органи управління закладу освіти

* Статут закладу освіти

* Ліцензія на провадження освітньої діяльності

* Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

* Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

* Територія обслуговування.

* Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

* Мова освітнього процесу

* Наявність вакантних посад

* Матеріально-технічне забеспечення закладу освіти

Результати моніторинга якості освіти

* Правила прийому до закладу освіти

* Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

* План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіт

* Порядок подання та розгляд ( з дотриманням конфідеційності) заяв про випадки булінгу ( цькування) в закладі освіти

* Порядок реагування на доведені випадки булінгу ( цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу ( цькування)

* Кошторис

* Фінансовий звіт.