Вы просматриваете: Главная > Новини > Інформація про організоване завершення 2020-2021 навчального року

Інформація про організоване завершення 2020-2021 навчального року

ІНФОРМАЦІЯ

про організоване завершення 2020-2021 навчального року

1. Останній навчальний день – 08.06.2021

2. Графік вручення документів про освіту

9-ті класи — 10.06.2021
11-ті класи — 01.07.2021

 

3. Термін прийому документів для зарахування до 1-х класів – до 31.05.2021

4. Термін прийому заяв для участі в конкурсних випробуваннях для зарахування до 10-го класу – до 15.06.2021

ІНФОРМАЦІЯ

для випускників закладів освіти, що завершують здобуття базової середньої освіти в 2021 році та бажають взяти участь у конкурсних випробуваннях для зарахування до 10-х класів (на основі пункту 3 статті 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)

Дата

 

Час

 

Предмет

 

Аудиторія

 

16.06.2021 10.00-12.00 Математика 311, 313, 314, 315, 316

 

17.06.2021 10.00-12.00 Англійська мова 311, 313, 314, 315, 316

 

 

Тематичне спрямування конкурсних випробувань з математики

Алгебра

1.Функції:

(у=kx+b;

y=k/x;

y=ax^2+bx+c;

y=√x;

y=x^3).

Графіки функцій та їх властивості (область визначення, область значень, зростання та спадання, парність  і непарність)

2.Рівняння та їх системи (лінійні; квадратні; рівняння, що зводяться до квадратних).

  1. Нерівності та їх системи (лінійні, квадратні).

4.Прогресія.

5.Тотожні перетворення раціональних та ірраціональних виразів.

6.Задачі на відсотки.

  1. Задачі на складання рівнянь.

Геометрія

1.Трикутник (метричні співвідношення в прямокутному трикутнику, теорема синусів, теорема косинусів)

2.Чотирикутники та їх властивості

3.Площі фігур

  1. Радіуси вписаних та описаних кіл для многокутників.

 

Тематичне спрямування конкурсних випробувань з англійської мови

 

Мовний інвентар — граматика
Категорія Структура
Adjective —          comparative and superlative forms of regular and irregular adjectives

—          structures with as … as, so … as rather, almost, quit

Adverb —          frequency place (here/there) chronological sequence (first, next, etc.) time for the past, present and future (now, today, yesterday, tomorrow, already, yet)

—          manner (slowly, well, etc.) basic quantifiers (a lot, a little, very, too, rather, etc) comparisons

—          frequency, manner, time, degree, too/enough+adverbs of manner

—          adverbs as modifiers

—          neither … nor, either … or

Сonjunction —          but as a basic connector because for causes and reasons

—          results and consequences (so, then)

—          if, when, as soon as, till, until, etc.+ present simple with future reference

Modality —          can, could, have to, had to

—          may, must, саn/could, have to/had to, would/wouldn’t (like)

—          must/mustn’t, have to/don’t have to, need/needn’t, should/shouldn’t, be allowed to

—          may, might, ought to

Noun —          proper and common nouns
Preposition —          movement (into, out of) place (inside, outside, next to, etc.) time (in, on, at, for, since, from … to, during, by) possession and attribution (of, with, without)

—          time (till/until)

—          with by + agent

Pronoun and Determiner —          object personal pronouns interrogative pronouns who, whose how much/how many (with uncountable/countable nouns some, any, no, a lot (of) with uncountable/countable nouns

—          definite article for uniqueness, public buildings, geographical names, other proper names

—          possessive pronouns as complement: mine, yours, his, hers, ours, theirs

—          reflexive pronouns as object/complement (myself, ourselves, etc.) indefinite and negative pronouns some/any/no

—          indefinite compound pronouns some/any+thing/one/where/body negative pronouns

Verb —          There is/There are + uncountable/countable nouns , Present Perfect,  Past Continuous

—          question tags

—          Past Perfect Active and Passive of previously learnt verb forms

—          sequence of tenses

—          verb + ing to + verb

Clause —          let/make smb do smth comparisons with as…as, so…as сlauses with so, not (I think so. I hope not)

—          reported speech reported wh-questions with ask/tell/know adverbial clause with when conditional I

—          conditionals I, II,  If I were you … I wish, if only, had better, would rather relative clause with whose/who/which/that Do you mind if…?, I don’t mind if…

 

Мовний інвентар — лексика
Тема Лексичний діапазон
Я, моя родина, мої друзі —          Мої родинні зв’язки професії батьків мої друзі та їхні уподобання

—          зовнішність риси характеру

—          обов’язки в сім’ї домашні справи та побут сімейні традиції та свята

—          друзі по листуванню кореспонденція

—          особисті дані індивідуальність людини формування особистості автобіографія

Одяг —          види одягу
Харчування —          продукти харчування улюблені страви страви в Україні та Великій Британії

—          традиції харчування назви страв

—          приготування їжі сервірування столу кухонні прилади, посуд способи обробки продуктів харчування

Відпочинок і дозвілля —          види відпочинку та занять захоплення вільний час канікули
Природа і погода —          погода природні явища

—          навколишнє середовище,  охорона довкілля

—           рослинний і тваринний світ

Подорож —          загальні відомості про Велику Британію та Україну

—          транспорт підготовка до подорожі проїзні документи

Рідне місто/село —          місцезнаходження основні історичні та культурні відомості
Свята і традиції —          календар свят в Україні та Великій Британії традиції святкування
Шкільне життя —          розклад уроків робочий день урок іноземної мови види діяльності на уроці

—          улюблені навчальні предмети види діяльності на уроках

—          позакласні заходи шкільні свята і традиції

—          школи в Україні та за кордоном, типи шкіл ,приміщення, назви навчальних кімнат та шкільного обладнання, правила поведінки

Покупки

Одяг

—          відвідування магазинів види магазинів асортимент товарів гроші

—           мода елементи одягу

Спорт —          види спорту, спортивні уподобання

—          спортивні змагання відомі спортсмени клуби, секції

Україна . Велика Британія.

Англомовні країни

—          Київ, визначні місця

—          Лондон, визначні місця

—          основні пам’ятки історії та культури Києва та Лондона

—          географічне положення, клімат,  населення, національності Великої Британії та України

—          великі міста визначні місця й історичні пам’ятки,  загальна характеристика

Охорона здоров’я —          відвідування лікаря назви медичних закладів, захворювань та їх симптомів, лікарських засобів
Кіно і театр —          відвідування театру, кінотеатру жанри елементи інтер’єру театру
Стиль життя —          здоровий спосіб життя, активний відпочинок, повсякденні дії,  види дозвілля
Засоби масової інформації —          Інтернет преса періодичні видання

—          Інтернет, телебачення і радіо спілкування у мережі Інтернет улюблена радіо-телепередача

Музика —          улюблені музичні стилі, музичні жанри, інструменти, музиканти, композитори, виконавці відвідування концерту
Література —          вибір книг для читання, улюблений письменник, поет, книга, літературний герой, літературні жанри,  відвідування бібліотеки, обладнання та послуги бібліотеки
Молодіжна культура —          течії молодіжної культури молодіжні організації клуби за інтересами
Наука і технічний прогрес —          відомі вчені та винахідники винаходи сучасні пристрої в житті і побуті
Робота і професія —          характеристика професій, нахили і здібності, вибір професії, професійні якості

 

Рівень володіння іноземною мовою на кінець 9-го класу відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: В1

Обсуждение закрыто.