Головна

Шановні батьки!

Вибираючи майбутнє своїх дітей, завітайте до школи № 24 із поглибленим вивченням
математики, фізики та англійської мови

Якість знань, які учні отримують у школі, дозволяє їм успішно складати зовнішнє незалежне оцінювання, що дає змогу вступати  до вищіх навчальних закладів та легко оволодівати науковими знаннями під час навчання. У нас створене первинне наукове товариство «Пошук» Малої Академії наук, що дає учням можливість займатися у шкільні роки науковою роботою.
У школі навчається  1243 дітей. Комплектація здійснюється на основі рівневої диференціації. У 26 класах із  39 запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів: математики, фізики та англійської мови. У 2-4, 6-9 та 11 класах навчання ведеться російською мовою згідно програм, затверджених Міністерством освіти та науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html)

У 1-их, 5-их та 10 класах навчання ведеться українською мовою.

 


Правила

відвідування Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів №24 із поглибленим вивченням математики,фізики та англійської мови Херсонської міської ради

 

«УЗГОДЖЕНО»                                                   «ЗАТВЕРДЖЕНО»
протокол засідання шкільного                    наказ від 20.09.2018 р.

батьківського комітету

від 19.08.2018р. №1

 1. Загальні засади

1.1.Правила відвідування школи №24 ( далі школа) розроблені відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту»,керуючись підпунктами 1,2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. № 1669,згідно рішення Виконавчого комітету Херсонської міської ради від 19.06.2018 р. №204 «Про затвердження Примірного порядку пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти міста Херсона»,з метою створення безпечних умов для учнів,працівників школи,запобігання небезпечним ситуаціям,проникненню сторонніх осіб,виносу(вивозу) майна школи,виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку,враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та учнів школи.

1.2. Правила відвідування школи передбачають комплекс спеціальних заходів,направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності школи і визначають порядок пропуску учнів,працівників,громадян до будівлі школи.

1.3. Охорона приміщень школи забезпечується сторожами(нічний час,вихідні та святкові дні) та охоронцем спеціальної організації через укладання договору з ними.

1.4.  Виконання вимог,що визначаються Правилами відвідування школи,є обов’язковими для всіх працівників,які постійно або тимчасово працюють у школі,учнів та їхніх батьків або осіб,що їх замінюють,всіх юридичних та фізичних осіб,що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщенні школи.

1.5.Правила відвідування школи розміщуються на сайті школи та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі школи.

Порядок проходу в будівлю школи для учнів школи

2.1. Учні школи проходять в будівлю через входи №№1,5

учні 1-4 кл. – вхід №1: з 7.30год. до 8.30 год.;

– після 4-го уроку;

– після 5-го уроку;

з 13.00 год. до 18.00год.

учні 5-11 кл. – вхід №1 з 7.30 год. до 8.00 год.

– вхід №5 з 8.00 год. до 13.00 год.

2.2. До школи учні заходять в шкільній формі.

2.3.  Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури,на екскурсії чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя.

2.4. Учні,що відвідують гуртки,секції та інші позакласні заходи,допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

2.5. Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів на канікулах, затвердженим директором школи, у супроводі вчителя, який проводить захід.

 

 1. Порядок проходу в будівлю для працівників школи

3.1. Адміністрація та інші працівники школи знаходяться у приміщенні школи  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у школи згідно з графіком роботи.

3.2. Педагогам рекомендовано приходити до школи за 15-20 хвилин до початку роботи.

3.3. Вчителі 1-4 класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи  та супроводу їх до класу.

3.4. Після закінчення занять вчителі 1—4 класів виводять дітей до батьків, які їх зустрічають на подвір’ї школи.

3.5. Адміністрація школи зобов’язана заздалегідь попередити охоронця або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

 1. Порядок проходу в будівлю для батьків учнів

 або осіб,що їх замінюють

4.1. Батьки учнів  або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі школи через вхід №1 або №5 за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді охоронцю.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас (групу), в якому вона навчається. Охоронець звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу (групи) та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення школи або викликає вказаного працівника.

4.3. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках – під час шкільних перерв.

4.4. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити охоронця про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до школи з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у охоронця і, в деяких випадках за вимогою охоронця, надати дозвіл на їхній огляд.

4.6. Прохід до школи батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що охоронця інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів або осіб, які їх замінюють, охоронець  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю школи, погодивши це з адміністрацією школи та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

4.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до вестибюля (не далі поста охоронця або в межах його поля зору).

 Пропускний режим для відвідувачів школи

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю школи через вхід №1 або вхід№5.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують школу за службовою необхідністю, пропускаються за умови пред’явлення документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором школи (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до школи з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа,що посвідчує особу,та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю школи за розпорядженням адміністрації школи та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора школи, за попередньою домовленістю або в дні прийому,  відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально) за умови пред’явлення документа державного зразка,що посвідчує особу.Запис про відвідувачів залишається  в журналі обліку відвідувачів.

5.6. Для виклику працівника школи або представника адміністрації необхідно звертатися до охоронця.

5.7. При відвідуванні школи відвідувач зобов’язаний за проханням охоронця надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру,   для недопущення внесення в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, охоронець  затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику  адміністрації школи та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі школи, охоронець діє за вказівками   директора школи або його заступника.

5.10. Прохід територією школи дозволено лише відвідувачам школи. Без відповідного дозволу адміністрації  знаходження на території школи та прохід нею  стороннім особам заборонено.

 Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи встановлюється дозволом адміністрації школи.

6.2. Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території школи без дозволу адміністрації заборонено.

 1. Правила поведінки відвідувачів школи

7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи зобов’язані:

7.1.1. Виконувати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців) та інших відвідувачів школи.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками школи їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6.  Бережливо ставитися до майна  школи, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні школи.

7.1.7. При вході до будівлі  школи відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відеозаписуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у охоронця з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі школи.

7.2. Відвідувачам школи забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях школи без дозволу на те адміністрації, охоронця чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення школи документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією школи.

7.2.4. Приносити в школу алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території школи. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях.

7.2.7. Входити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки школі фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів школи за порушення Правил відвідування школи:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем школи Правил відвідування школи і правил поведінки йому робиться зауваження охоронцем або працівником школи  та може бути відмовлено у пропуску до приміщень школи.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій охоронець або адміністрація школи повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна школи на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

   Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення школи з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

 1. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

 9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до школи з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю школи за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора школи.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території школи, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора школи.

 1. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території школи

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення (територію) школи для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи.

 1. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

 11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію школи  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Правилами.

 Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів школи з приміщень та порядок їхньої охорони

 12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів школи  при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією школи, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної  безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом (чотири короткі дзвінка) оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях школи, евакуюються з будівлі згідно з планами евакуації, що знаходяться в приміщенні школи(коридори,класи,кабінети) на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення школи припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи з евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію школи і чітко доповідають про те,що відбулося.

 1. Контроль та відповідальність за дотримання Правил відвідування школи

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за дотримання Правил відвідування школи всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на директора школи.

13.2. Керівник школи наказом призначає відповідальних по школі за здійснення заходів дотримання  норм Правил учасниками освітнього процесу та відвідувачами  відповідно до  розподілу обов’язків.

 

Звіт

директора  Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради

Овчаренко Тетяни Іванівни

про свою діяльність на посаді  за  2017– 2018 н. р.

 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і  ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального  року. Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження  звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55 керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних  навчальних закладів щорічно після завершення навчального року звітують перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радами закладу про виконану роботу за навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

 

Загальна інформація про школу

 

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 є комунальною  власністю виконавчого комітету Херсонської міської ради. Управління та фінансування здійснюється    управлінням освіти Херсонської міської ради,  якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1982 році, тому у 2018 році школа буде відмічати 36-рік своєї діяльності. У 2017-2018 навчальному році нараховується 74 педагогічних працівників. Із них 69 вчителів. 5 — у соціальній відпустці. Школа має стабільний, досвідчений педагогічний колектив. В закладі  24 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників в закладі — 102. В школі на 01.09.2017р. навчалося  1241 учнів  у 39  класах, середня наповнюваність класів становить 32 учня. У початковій школі 17 класів, в яких навчалося 569 учнів (на 24 більше, ніж у минулому році); в 5-9 класах – 567 учень; у 10-11 – 105 учнів.

Кадрове забезпечення

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. У 2017/2018 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Але певні труднощі у забезпеченні школи вчителями були, а саме: у зв’язку з соціальної відпусткою вчителів німецької мови у вересні 2017р.були запрошені до викладацької діяльності студенти V курсу факультету іноземної філології Зубаль Тетяна Павлівна, Орешко Юлія Леонідівна. На вакантні години інформатики запрошено студента V курсу Чупруна Петра Петровича. Другій рік години фізики викладає молодий спеціаліст Трусобородська Валентина Миколаївна. Також були проблеми у продовж навчального року при забезпеченні вчителями фізичної культури.

До вересня 2017р. звільнилися вчителі Набока В.Л., Волков О.М., Лобань Н.І. Були прийняті на роботу вчителі: Стороженко О.О. (початкові класи), на посаду практичного психолога  була призначена – Скляр О.В.., а у листопаді 2017р. – Мороз А.С.  У жовтні 2013р. були прийняті тимчасово на роботу по договору  вихователі ГПД  Якубенко А.Ю., Малишева Д.В., Онопрієнко Н.А., Шепетовська Л.Ю., При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою, про що говорилося вже неодноразово. Однією з умов атестації педпрацівника є вміння користуватися комп’ютером. 38  (проти 29 у минулому році) педагогів школи пройшли навчання  по різноманітним програмам інформаційного напрямку .

Метою діяльності кожного навчального закладу є надання якісної освіти учням, яка згодом дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці. Між рівнем знань та «набором» умінь учнів, які вони отримують після закінчення загальноосвітнього та вищого навчальних закладів, і рівнем вимог, який висувають роботодавці під час прийому на роботу, часто існує відчутна різниця. Майстерне володіння інформаційними технологіями не є виключенням.  А в умовах реформи школи абсолютно є недопустимим не володіння   вчителем навичками роботи на комп’ютері та не використанням  їх у своїй діяльності.

На 01.09.2017 р. по якісному складу педагогічних працівників наша школа  мала такі показники: вчителів – методистів – 21, «Старших вчителів – 3 , «Відмінників освіти» – 9

вища категорія – 35

 • «Спеціаліст І категорії – 14
 • «Спеціаліст ІІ категорії – 9;
 • «Спеціаліст» — 5;
 • «бакалаврат» — 4.
 • В 2018 році за підсумками атестації вчителів якісний склад становить:

вчителів – методистів – 22, «Старших вчителів – 4 , «Відмінників освіти» – 9

вища категорія – 35

 • «Спеціаліст І категорії – 17
 • «Спеціаліст ІІ категорії – 10;
 • «Спеціаліст» — 4;

Забезпечення обов’язковою освітою

           В основу діяльності педагогічного школи в 2017-2018 навчальному році були покладені  Конституція України, новий Закон України  «Про освіту» 2017р.,  Закон України «Про загальну середню освіту». Педагогічний колектив керувався Указами Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» № 347/2002 року, «Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти» № 580/1998 року, «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти»   № 417/1996 року.

Структура школи  відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, який є чинним з 2014р., Правилами внутрішнього трудового розпорядку,  Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2017 році, регіональними програмами.

Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Всі учні мікрорайону школи з метою забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти, були охоплені навчанням в закладах різних типів. За школою закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно складаються і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

Всі учні  школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям  і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладів» було організовано індивідуальне навчання  за програмою загальноосвітньої школи для учня 1-Г класу- Мазур Олександра (за програмою 1 класу – 5 годин), учня 5-Г класу Гожуловського Дмитра, учениці 7-А класу Гужової Дарї (8 годин на тиждень), учениці 8-Б класу — Акімової Єлізавети (14 годин).

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад.

Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині повинні бути довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків. Допомогу у контролі відвідування навчальних занять особливо дітьми схильними  до правопорушень надавала  соціальний педагог Хохуля Ірина Вікторівна.

Але система контролю за відвідуванням навчальних занять учнями потребує вдосконалення.

Методична робота

              У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Педколектив працював над науково-методичною проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічний та методичний підходи». Керівництво методичною роботою  здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Бондаренко І.А. . В цьому році у штатний розпис школи була додана ставка методиста, яка була розділена між Підгайною М.Е. та Анкудіновою О.В. За 2017-2018 н.р. було проведено 2 тематичних засідання методичної ради та 5 робочих, 3 тематичних наради при заступниках директора.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, активними учасниками роботи міських методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання  тощо. В 2017 – 2018 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

 • Математики, інформатики (керівник Уманець Н.Я.)
 • Російської мови та літератури (керівник Підгайна М.Е.)
 • Іноземної мови (керівник Тимченко Г.Ю.);
 • Української мови та літератури (керівник Мартиник Т.О.)
 • Історії та географії (керівник Гривняк І.М.)
 • Фізики, хімії, біології (керівник Розенфельд Б.Я.)
 • Фізичної культури та ДПЮ (керівник Борзукова О.В.)
 • Трудового навчання, ОТМ, музики (керівник Кицюк І.М.)
 • вчителів початкових класів (керівник Осадчук Т.В.);
 • класних керівників (Галицька Н.Є.).

Мобільна група (керівник Бондаренко І.А.), яка проаналізувала ресурси школи щодо впливу на стан соціалізації учнів школи.

Школа молодого учителя (керівник Мельниченко О.В.)

Проведено 6 годин педагогічного спілкування щодо обговорення нової педагогічної літератури .

В 2017-2018 році на базі школи було проведено 5 заходів для слухачів курсів підвищення кваліфікації при Херсонській академії неперервної освіти, 5 заходів методичного кабінету при управлінні освіти, педагогічна практика для студентів 4 та 5 курсу ХДУ.

Результативність роботи всіх методичних об’єднань та груп буде проаналізована на засіданні педагогічної ради у серпні 2018р.  Але потрібно активізувати роботу постійно діючих семінарів та видавничу діяльність педагогів школи. Адже саме ці форми роботи мають сприяти зростанню педагогічної майстерності вчителів, внаслідок чого має зростати рівень навчальних досягнень учнів.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у  міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних групах, науково-практичних конференціях тощо.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок, що навчально-виховний процес здійснюється на високому рівні. Але  найкращий критерій оцінки професійної компетентності педагога – це досягнення дітей в опануванні його предмета.

Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Було проведено 13 засідань педагогічної ради: 3 з яких – тематичні, а решта —  організаційні. Наради при директорі проводилися щомісяця.

                                 Результативність навчально-виховного процесу

                Результати  праці – це основний показник діяльності школи.  Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2017-2018 навчального року закінчили школу на бали високого рівня 78 (+12 учнів 1-го класу), що становить 6%; на бали достатнього рівня – 589 учнів (48,0 %), таким чином якість навчання по школі складає 54,6%.

Але на  кінець навчального року є учні які мають бали низького рівня.  Хоча за 12-и бальною системою оцінювання  всі бали є успішними, але такий результат говорить про нашу роботу.

По закінченню 9 класу 88учня одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту, з них відзнакою — 4:

6 випускників 11-х класів є претендентами на золоту медаль, 26 учнів будуть нагороджені Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»:

Учні школи були активними учасниками Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У 2017-2018 н.р. вчителі та учні одержали 110 перемог на ІІ, 38 перемог на ІІІ етапі, 4 учнів брали участь у IV етапі із них 2 стали переможцями.

Одним з напрямків роботи з обдарованими учнями є  діяльність секцій МАНу. Активну роботу в цьому напрямку проводять вчителі Моісеєнко Г.М., Галицька Н.Є., Абдуллаєва Н.П. Слід зазначити, що на протязі останніх років при аналізі роботи школи ми звертаємо увагу на цей напрямок роботи вчителів І та ІІ кваліфікаційних категорій, рекомендуємо взяти участь у роботі секцій МАН, але, нажаль, це питання залишається нерухомим.

Учні школи беруть активну учать у конкурсах: «Кенгуру», «Колосок», у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Шевченко. Переможниця Кучер Марина.

За підсумками навчального року слід відзначити як найрезультативнішого учня – ученицю 10-А класу Савка Дар’ю. Яка з 28 жовтня по 11 листопада 2017 р. у м. Київ у рамках Всеукраїнського спецпректу «Назустріч талантам» під патронатом журналу «Культурний тренд» у галереї «АртПричал» брала участь у виставці 10 юних художників зі всієї України. Даша —  вихованка шкільної студії образотворчого мистецтва «Кольорова веселка» (керівник — вчитель образотворчого мистецтва Ніна Павлівна Павлюк). За результатами виставки дівчина стала членом Міжнародного Альянсу сучасних художників, який було засновано Тетяною Бородіною в Америці у Нью-Йорку. Зараз ії портфоліо розміщено на сайті www.alliance.elegantnewyork.com.  На цьому сайті юні художники відтепер  мають право виставляти свої роботи.  Ця можливість  відкриває юним талантам вихід на міжнародний рівень.

На початку червня у м. Дюссельдорфі проходитиме виставка, на якій будуть представлені роботи Дар′ї Савки.Крім того, учениця має перемоги у конкурсах , олімпіадах, МАН.

.Виховна та позакласна робота

            Метою виховної роботи навчального закладу було: національно-патріотичне виховання як складова частина всебічного виховання особистості. Класні керівники  працювали над згуртуванням учнівських колективів, виконанням виховних планів роботи. Класні керівники планували свою роботу, виходячи з річного плану роботи школи.              Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

 • Превентивне виховання.
 • Морально-етичне виховання.
 • Художньо-естетичне виховання.
 • Громадянсько-патріотичне виховання.
 • Трудове виховання.
 • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
 • Економічне виховання.
 • Екологічне виховання.

Активізувалася робота по чергуванню класів.. Але ця робота поставлена не на належному рівні, тому що і звіти про чергування і висвітлення результатів чергування не були систематичними і якісними. Це питання має стати одним з основних в роботі учнівського самоврядування. Протягом 2017 – 2018 навчального року були проведені наступні загальношкільні виховні заходи:

У школі діє  учнівське самоврядування. Силами активістів  самоврядування, під керівництвом педагога-організатора Білецької О.В. було організовано шоденну перевірку стану чергування по класах, рейди  «Шкільна форма», «Живи книго!», організовано збір макулатури,  проведено конкурси стіннівок на профорієнтаційну тематику,  шкільні вечори  відпочинку. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався  на  шкільному стенді самоврядування. Потрібно налагодити роботу по

Хотілося б відмітити роботу класних керівників Уманець Н.Я., Абдуллаєвої Н.П., Галицька Н.Є.Перебийніс К.Г., Тимченко Г.Ю., Мельниченко О.В., Мартиник Т.О., Копилова Н.П., Осадчук Т.В., Писарчук С.В., Цвєткова О.В., Гринько О.М. та інших.

Правовиховна робота.

Правовиховна робота в школі спланована та проводиться на високому рівні. У школі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

— тематичні   класні години

— лекції, бесіди на правову тематику.

— анкетування.

— зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

— уроки правознавства.

— олімпіади з правознавства.

— індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

— батьківські лекторії.

— відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться бесіди та діагностичні досліджєення з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх  учні школи відсутні.

Контрольно-аналітична робота

Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

 • вчителів, що атестуються;
 • стан виховної роботи в 5-8 класах;
 • стан викладання та рівень навчальних досягнень з української мови та літератури, іноземної мови;
 • організація індивідуального навчання;
 • стан ведення учнівських зошитів;
 • стан ведення щоденників учнів 2-4 класів;
 • стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;
 • виконання навчальних програм та планів;
 • організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;
 • директорські контрольні роботи;
 • підготовка до ДПА та ЗНО.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

 Робота допоміжних служб

 Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека школи по підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

 • виставки книг,
 • бесіди по збереженню підручників,
 • бібліотечні уроки,
 • поповнення бібліотеки подарунковими книгами,
 • проведення рейдів «Живи, книго!».

В школі на належному рівні організована робота психологічної та соціальної служби. В навчальному закладі працює медсестра, що обслуговує не тільки учнів,  а й вчителів, працівників, контролює своєчасне проходження медоглядів.

Щорічно після закінчення навчального року починає працювати пришкільний табір з денним перебуванням для обдарованих учнів та соціально-незахищених категорій.  Користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику табору Самчанецькій Н.В. вихователям та обслуговуючому персоналу.

Важко уявити роботу школи без обслуговуючого персоналу, до складу якого входить 24 чоловіка Дякуючи їх невтомним рукам територія нашого закладу завжди в належному порядку, вчасно проводяться ремонтні роботи. Хочу відмітити роботу Іванової Н.М., Литвиненко Н.А., Морозової Г.І., Лаптьонок Г.Т., Ільєнко Г.Д., Ніколової З.В., Такс В.А., Головачева В.М., які крім своїх посадових обов’язків,  виконують  сумлінно і інші доручення.                        

                                                         Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством.  2 рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально – незахищених категорій. Кількість дітей у них становить:

 • позбавлених батьківського піклування –9;
 • інвалідів – 9;

постраждали від ЧАЄС– 5

дітей загіблих учасників АТО – 2

дітей, учасників АТО -24

полусироти —  8

 • багатодітних – 29, в них – 48 дітей.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь  у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у БК, циркових вистав,  оздоровлення у пришкільному дитячому таборі. Деякі діти з пільгових категорій за кошти місцевого  бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих обласних санаторіях. З опікунами  дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв’язок класними керівниками, практичним психологом, адміністрацією школи.

 Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

У 2017/2018 році  проведено 2 засідання шкільного батьківського комітету, 6 засідань педагогічного всеобучу для батьків.  Класні батьківські збори проходять 1 раз на четверть. На всіх зборах піднімалися ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

За рішенням загальношкільного батьківського комітету на благодійний рахунок закладу надходять кошти від батьків: 30 гривень щомісяця.

В 2017/2018н.р. надійшло коштів 220 тис. гривень Хочу подякувати батькам за надання благодійної допомоги закладу. За всі надходження та їх використання у вересні на перших загальношкільних батьківських зборах звітуємо.

 Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно на базі  міської лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видаються накази по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі міської  лікарні Суворовського району. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у заступника директора з господарської роботи  школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням.  Гаряче харчування  учнів 1-4 класів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

В 2017/2018 н.р. відбулися зустрічі учнів школи з лікарями.   При плануванні роботи на наступний н.р. потрібно включити такі оздоровчі заходи як проведення традиційного Дня здоров’я, бесід з лікарями міської лікарні, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, пропаганду здорового способу життя,  виступи шкільної медсестри на батьківських зборах, у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів та дітей соціально-незахищених категорій, обдарованих  у пришкільному таборі. В 2017/2018 році вихованцями табору стали 99 учнів школи  за рахунок бюджетних коштів — 42. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі з працівниками школи, це ЗНВР Бондаренко Т.А., з учнями – заступника директора з ВР – Адвокатову Л.Д., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами  інструктажів на голову комісії з охорони праці

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в школі причинами нещасних випадків є недбале ставлення окремих вчителів до своїх службових обов’язків, але адміністрацією та педагогічним колективом  здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В І та ІІ семестрах не зафіксовано  випадків травмування учнів, але побутовий травматиз збільшився у кілька разів. Так у минулому навчальному році було – 9 побутових травм, а в цьому році — 30 В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та  учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.                                           

                                        Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 35 роки тому. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Херсонської міської ради. Бухгалтерією здійснюються  проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Заміна вхідних дверей, 5 вікон.

За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це  комп’ютерний класи та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб), поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів. За рахунок батьківських коштів  здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.

Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

В початковій школі зроблено ремонт у вестибюлі ІІІ поверху молодшої школи.

Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Своєчасно корегується зовнішній вигляд дерев, кущів, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, в саду, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.  На ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018р. виписана преса – найнеобхідніші видання.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України,  управління освіти Херсонської міської ради, методичного кабінету при управлінні освіти, сайтами  Херсонської академії  післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку школи, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по школі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Дуже хочу всім подякувати за підтримку та розуміння!

Витяг з протоколу

ПРОТОКОЛ № 5

спільне засідання загальних зборів колективу та Ради

 Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24

із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови

Херсонської міської ради

від 14 червня 2018р.

 

Головуючий – Бондаренко І.А.

Секретар – Анкудінова О.В.

Присутні – 90 працівників школи, громадськість, представники батьківського та учнівського колективів

Відсутні – 2 члена Ради школи

Запрошені – громадськість, представники батьківського та учнівського колективів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт директора школи за підсумками навчального року;
 2. Про проведення літніх ремонтних робіт та підготовки школи до нового навчального року

СЛУХАЛИ:

По-першому питанню слухали директора школи Овчаренко Т.І. про виконання її функціональних обов’язків та роботу школи за 2017-2018 н.р., в якому було наголошено про виконання основних завдань навчально-виховного процесу в напрямку забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту та всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загально громадських цінностях та принципах науковості через реформування освітньої галузі (доповідь додається).

ВИСТУПИЛИ:

Заступник директора школи з НВР – Перебійніс Л.Д., яка розповіла про діяльність директора щодо створення умов для навчання майбутніх першокласників за програмою нової української школи.

Голова ПК школи – Урум О.В., яка розповіла про турботу директора про відмінний морально-психологічний клімат у педагогічному колективі.

Голова батьківського колективу, яка дякувала адміністрації школи, особисто директору Овчаренко Т.І. за створення добрих умов для навчання дітей.

Заступник директора школи з АГЧ – Соколова В.М., яка розповіла про діяльність директора щодо благоустрою школи та створенню належних умов навчання для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Вчителі школи: Бережна Н.Г. – дякувала директору для створення умов для роботи з обдарованими учнями та організацію профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.

Білецька О.В. педагог-організатор розповіла про співпрацю директора школи та учнівського самоврядування та створення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

ГОЛОСУВАЛИ

Признати роботу директора школи

«відмінно» — 79

«добре» — 9

«задовільно» — 2

УХВАЛИЛИ:

За більшістю голосів признати роботу директора школи за 2017/2018н.р.  відмінною та клопотати перед управлінням освіти Херсонської міської ради про нагородження директора школи Овчаренко Т.І.

Головуючий                                                           Бондаренко І.А

Секретар                                                                 Анкудінова О.В.

                          

   Підсумки навчально-виховної роботи за 2017-2018  н.в.

Навчально-виховний процес у Херсонській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради в 2017-2018н.р. здійснювався відповідно до чинної нормативно-правової бази, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України, робочого навчального плану та плану роботи школи, де були визначені основні завдання педагогічного колективу, метою яких було вирішення науково-методичних проблем міста: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі: методологічний та методичний підходи» .

Згідно з нормативними документами було визначено тривалість навчального року.

З метою запобігання перевантаження учнів кількість годин навчально-виробничої практики (5 клас – 30 годин, 6 клас – 30 годин, 7 клас – 40 годин, 8 клас – 40 годин, 10 клас – 50 годин), на підставі інструктивно-методичного листа від 06.02.08 р. № 1/9-61 Міністерства освіти і науки України, враховуючи спеціалізацію школи, було розподілено на 10 днів по 1-2 години і проведено  з 28.05.18р. по 15.06.18р. на пришкільній ділянці.

З 28.05.18р. по 08.06.2018р. для учнів профільних класів були проведені навчальні практикуми з фізики, математики, англійської мови, української мови та історії України.

З 22.05.18р. по 08.06.18р. проведена державна підсумкова атестація в 11-х класах у форматі ЗНО..

У  9-х  класах з 02.06.18р. по 08.06.18р. проведена державна підсумкова атестація з математики, англійської мови та української мови. Атестаційна комісія систематично перевіряла хід атестації, виконання відповідних інструкцій. Порушень щодо організації та проведення державної підсумкової атестації не виявлено.

Усі класи школи в 2017/2018н.р.працювали за п’ятиденним робочим тижнем в одну зміну. Тривалість уроків у 1-х класах становила 35 хвилин, 2-4 класи – 40 хвилин, 5-11класи – 45 хвилин. Початок навчальних занять  для 1-11 класів зазначений на 8.30. ранку. Закінчення навчальних занять о 14.50.

Позитивно впливає на хід навчально-виховного процесу введення  в розклад  уроків  єдиної загальношкільної години спілкування (середа, 6 урок), що дає змогу класним керівникам у системі проводити години спілкування, а адміністрації здійснювати контроль якості проведення виховних заходів.

Такий режим роботи школи (затверджено наказом по школі від 28.08.2017р.

№ 139) дозволив створити сприятливі умови для організації навчально-виховного процесу та  покращити організацію позакласної та позашкільної роботи.

Розклад  уроків був складений до 30 серпня 2017р., оговорений на виробничій нараді, узгоджений з профспілковим комітетом школи і затверджений міською СЕС (Акт від 05.09.2017р.)

У вересні 2017р. на підставі робочого навчального плану, розкладу уроків, вимог навчальних програм, вчителями школи було складено календарно-тематичне планування.

У травні 2018р. була проведена експертиза робочого навчального плану за 2017 — 2018 н.р. та перевірено виконання навчальних програм. Аналіз експертизи засвідчив, що робочий навчальний план та навчальні програми виконані у повному обсязі з дотриманням вимог щодо навчального навантаження учнів. Таким чином основна функція школи – забезпечення обов’язкової освіти та надання якісних освітніх послуг населенню у 2017-2018  н.р. була  виконана у повному обсязі.

Комплектація класів здійснювалася з урахуванням спеціалізації школи:

1 класів – 5,  2 класів – 4, 3 класів – 4, 4 класів – 4, 5 класів – 4, 6 класів – 4, 7 класів – 4, 8 класів – 3,  9 класів – 3,  10 класів – 2,  11 класів – 2, усього – 39 класів.

На 01.09.2017 р. в школі навчалося 1241 учнів. На всіх учнів своєчасно оформлені особові справи, медичні документи.

З 05.09.2017 р. по 31.05.2018р. із школи вибуло 20 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів міста необхідно відзначити, що основною причиною зміни закладу навчання залишається  зміна місця мешкання сім’ї, але є учні, які вибули  в інші школи міста мотивуючи перехід до іншого закладу проблемами навчання з основних предметів.

Адміністрацією закладу були створені всі належні умови для адаптації та успішного навчання  дітям пільгових категорій (позбавлених батьківського піклування –9,  інвалідів – 9, постраждали від ЧАЄС– 5, дітей загіблих учасників АТО – 2, дітей, учасників АТО -24, полусироти —  8,  багатодітних – 29, в них – 48 дітей)

Основними заходами педагогічного колективу щодо збереження контингенту учнів були:

 • робота консультаційних пунктів щодо правил прийому дітей до 1-го класу;
 • виступ-інформація заступників директора з навчально-виховної роботи на засіданні шкільного батьківського комітету, перед батьками на педагогічних всеобучах ;
 • роз’яснювальна робота з батьками у дитячих садочках № 18, 7, 11,35, 44.
 • підготовка і друк статей – реклам про досягнення учнівського та педагогічного колективів школи.

Прибуло за звітний період до школи 5 учнів. Основна мета переходу: поглиблене вивчення математики, фізики, англійської мови, якість профільного навчання. Перевага школи серед інших закладів міста це – стабільний, висококваліфікований педагогічний колектив, рейтинг школи щодо вступу до вищих навчальних закладів, якість викладання предметів.

Таким чином  на 30.05.18 р. у  школі  навчалося 1226 учнів (проти 1154 учнів в минулому році) учнів в 39 класах (середня наповнюваність – 31,4.)

А саме: 1-4 класи – 565 учнів у 17 класах, середня наповнюваність класів школи І ступеню становить –33,2 учн.

5-9 класи – 556 учнів у 18 класах, середня наповнюваність класів основної школи становить –30,8 учн.

10-11 класи – 105 учнів у 4 класах, середня наповнюваність класів старшої школи становить – 26,5 учн.

Аналіз мережі класів за три роки показує, що кількість класів початкової школи залишається стабільною:

Кількість класів Кількість учнів в них Зменшена кількість учнів на
2004-2005 н.р. 19 565 81
2005-2006 н.р. 16 484 51
2006-2007 н.р. 14 433 11
2007-2008 н.р. 14 437 збільшення на 4 уч.
2008-2009н.р. 15 446 збільшення на 9 уч
2009-2010н.р. 16 473 Збільшення на 27 уч.
2010-2011 н.р. 16 509 (планували 538 у 18 класах) Збільшення  на 36 уч.
2011-2012 н.р. 16 508 Стабільні дані
2012 – 2013 н.р. 16 509 Стабільні дані
2013 – 2014 н.р. 16 511 Стабільні дані
2014-2015н.р. 16 518 Стабільні дані
2015 – 2016 н.р. 16
2016 – 2017 н.р 16 547
2017-2018 н.р. 17 565 збільшення
Попередні дані на 2018-2019н.р. 18 585

За останні два роки кількість учнів початкової школи поступово збільшується. Використовуючи високий рейтинг школи на ринку надання освітніх послуг міста педагогічний колектив школи визначив стратегічні напрями роботи щодо збереження учнівського контингенту школи та наповнюваності класів.

Результатом роботи школи з дошкільними установами став той факт, що 159 дітей після дитячих установ стали учнями 1-го класу школи. 94 % першокласників мікрорайону зараховані до нашої школи, 6 % розпочали навчання у інших закладах міста. Таким чином мережа класів на 31.05.2018 р. складає:

клас Кількість учнів клас Кількість учнів клас Кількість учнів клас Кількість учнів
1-А 33 2-А 35 3-А 33 4-А 32
1-Б 33 2-Б 35 3-Б 35 4-Б 33
1-В 33 2-В 36 3-В 34 4-В 32
1-Г 33 2-Г 36 3-Г 34 4-Г 28
1-Д 30
Всього:162  (33,8) Всього: 142 (35,5) Всього: 136 (34,0) Всього:125 (31,3)
5-А 34 6-А 33 7-А 29 8-А 36
5-Б 34 6-Б 29 7-Б 29 8-Б 34
5-В 32 6-В 29 7-В 26 8-В 34
5-Г 35 6-Г 30 7-Г 24
Всього: 135 (33,8) Всього: 121 (30,3) Всього: 108 (27) Всього: 104(34,6)
9-А 28 10-А 24 11-А 21
9-Б 31 10-Б 29 11-Б 31
9-В 29
Всього: 88  (29,3) Всього: 53 (26,5) Всього: 52 (26,0)
Всього 1-4 кл. – 565 учнів (33,2)

Всього 5-9 кл. – 556 учнів в 18 кл. (30,8)

Всього: 10-11 кл. – 105 учнів в 4 кл. (26,3)

Всього: 1-11 кл. – 1226 учнів в 39 класах (31,4)

 

На принципах особистісно-зорієнтованого навчання, диференціації у 2017-2018 н.р. учні навчалися у класах:

—  з поглибленим вивченням англійської мови: 1-В, 1-Г, 2- В, 2-Г, 3-В, 3-Г, 4-В, 4-Г, 5-В, 5-Г, 6-В, 6-Г, 7-В, 7-Г, 8-В, 8-Г, 9-В, 9-Б (одна группа) Всього  — 18 класів, загальною кількістю 524. Цей показник кількості учнів у спеціалізованих класах англійської мови залишився стабільним (526 учнів у минулому році).

—  з поглибленим вивченням математики: 8-А,  9-А загальною кількістю 65 учнів – з поглибленим вивченням фізики: 8-Б, 9-Б клас – 55 учнів

—  класи математичного напрямку – всього 14 класів.

Учнівський контингент у спеціалізованих класах збережено на рівні минулого навчального року.

На виконання Концепції профільного навчання у старшій школі укомплектовані класи:

 • математичного профілю: 10-А (24 учня), 11-А(  21 учень) ;
 • іноземної філології: 10-Б (29 учнів), 11-Б (31 учень).

Таким чином із 39  класів у 2017-2018 н.р. 39 навчалися за програмами поглибленого вивчення математики, фізики та англійської мови, що складає – 100 % учнів школи.

З метою стимулювання творчого вдосконалення учнівської молоді, виявлення та розвитку обдарованих учнів, пропаганди досягнень науки, техніки та новітніх технологій листопаді – грудні 2017р. підведені підсумки участі учнів школи  у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах (наказ по школі від 09.01.2018р. № 2).

         Аналіз участі учнів школи свідчить про високий рівень підготовки учнів до олімпіад вчителями школи тому що протягом останніх років кількість переможців ІІ етапу  постійно зростає.

2008-2009н.р. – 45 переможців (52,3 % від загальної кількості учасників).

2009-2010н.р. – 46 переможців(63,8 % від загальної кількості учасників).

2010-2011 н.р. – 54 переможця(58,6 % від загальної кількості учасників).

2011 – 2012 н.р. – 69 переможців (57,9 % від загальної кількості учасників).

2012 -2013 н.р. – 86 переможців (66,1 % від загальної кількості учасників).

2013-2014 н.р. – 96 переможців (65,7 % від загальної кількості учасників).

2014-2015 н.р. – 89 переможців (68,3 % від загальної кількості учасників)

2015-2016 н.р. – 107 переможців  (69,9 % від загальної кількості учасників)

2016 – 2017н.р.- 106 переможців(75,3 % від загальної кількості учасників)

2017 – 2018 н.р. – 110 переможців(78,3 % від загальної кількості учасників)

За кількістю переможців у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад наша школа займає друге місце серед спеціалізованих шкіл міста ( після школи № 30), та четверте серед ліцеїв та гімназій.

51 учнів школи ввійшли в міську команду, із них 46 стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад де посіли 3 перших місця. В цьому році у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах брали участь 5 учнів школи. Переможцями стали – 4 учня (Бурцевич В., Когут Д., Валько В. – з математики, Кухаренко Ж., – з російської мови та літератури). Тур Д. – учень 11-А класу був учасником IV етапу з математики.

У Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика на Всеукраїнському етапі одержала перемогу учениця 8-А класу Кучер Марина .

У конкурсі — захисту учнівських проектів МАН у цьому навчальному році участь брали 2 учениці: Савка Дар’я — з біології (ІІ місце на ІІ етапі), Валько Катерина – з математики (І місце на ІІ етапі, учасниця ІІІ етапу). У наступному році робота МАН у школі продовжиться, але слід активізувати роботу педагогічного та учнівського колективів з цього напрямку.

У травні 2018р. за ініціативою директора школи урочисто були нагороджені призери ІІ,ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та вчителі, які їх підготували.

Навчально — виховний процес в школі будується на принципах демократизації, гуманізації, диференціації. Методичний супровід навчально-виховного процесу здійснюється через 100% забезпечення вчителів школи навчальними програмами, підручниками для учнів.

У  грудні 2017р. та травні 2018 року адміністрацією школи було проведено аналіз виконання програмного матеріалу.

Висновки аналізу рекомендовано обговорити на засіданнях методичних об’єднань у серпні 2018 року та надати пропозиції щодо календарно — тематичного планування у наступному навчальному році.

Контроль за результативністю роботи вчителів проводиться через моніторингові відстеження та їх аналіз, внутришкільний контроль.

Так у 2017-2018 році були проведені :

Комплексні перевірки:

 • стан викладання англійської мови;
 • стан викладання основ правознавства;
 • стан викладання української мови та літератури;
 • стан викладання фізики, біології, екології, основ здоров’я.

 

Тематичні перевірки:

 • робота за оновленими програмами у початковій школі;
 • Математика «підвищення результативності учнів через удосконалення системи контролю»;
 • Історія України «Емоційна складова уроків історії» ;
 • фізична культура «Шляхи підвищення ефективності уроку фізичної культури»;
 • наступність у навчанні;
 • стан ведення шкільної документації;
 • стан досягнень учнів з основних предметів;
 • стан відвідування навчальних занять учнями школи;
 • виконання навчальних програм тощо.

Всі види контролю здійснені у повному обсязі, проаналізовані, виявлено незначні недоліки, які були обговорені на нарадах при директорі та заступниках директора. Якісне викладання предметів інваріантної складової навчального плану свідчить аналіз навчальних досягнень учнів.

 

Аналіз якості  навчальних досягнень учнів 1-11 класів

роки Всього

учнів

1-11кл.

Висок.

рівень

% Достат.

рівень

% Середн

рівень

% Початкрівень % якість
2010/

2011

1127 76 6,7 476 42,2 617 54,7 12 1 48.9
2011/

2012

1184 79 6,7 482 40,7 625 52,7 4 0,3 47,4
2012/

2013

1215 118 9,7 575 47,3 521 42,8 1 0,08 57
2013/

2014

1219 126 10,4 617 50,6 474 38,8 2 0,2 61
2014/

2015

1227 110 9 542 44,2 681 55.5 4 0,3 53,2
2015/

2016

1197 119 9,9 613 51,2 455 38 10 0,8 61
2016/

2017

1190 101 8,5 572 48,6 515 43,2 2 0,1 57,1
2017/

2018

1226 90 7,3 589 48,0 539 43.9 8 0,6 55,3

 

Якість навчальних досягнень у % за паралелями

Паралелі класів 2007

-2008

2008

-2009

2009

-2010

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015

2016

2016-2017 2017-

2018

1 кл. 61,4 61,8 56,9 50,4 60,4 62,2 73,9 69,6 63,4 69 61,7
2 кл. 50,5 70,2 57,9 58,3 57,9 72,5 74,4 73 83,5 63 70,4
3 кл. 51,0 54,3 71,2 66,6 60,3 58,5 68,9 70,9 73,9     75 69,1
4 кл. 55,5 50 58,6 60,2 62,7 64,5 61,9 63 63,7 66 68
школа І ступеню 55,2 60,5 59,2 59,3 60,3 64,4 70 69 71,1 68 67
5 кл. 45,5 56,8 48,5 53,4 62,9 70,5 75,5 60,3 53,8 60 55,5
6 кл. 35,8 37,4 43,5 39,4 51,7 52,8 53,5 46,2 51,2 39 46,2
7 кл. 18,5 22,4 34,9 44,3 31,2 44,5 44 44,8 38,1 42 29,6
8 кл. 9,6 20,3 24,1 32,6 45,2 29,4 41 40,9 42,9 34 38,5
9 кл. 34,7 15,3 30,9 37,8 43,2 42,7 37,3 40,4 41,3 49 40,9
школа ІІ ступеню 28,8 32,8 35,4 40,7   49,5 52,1 46,5 45,5 45 42,6
10 кл. 16,9 39,3 38,6 46,5 45,8 45,4 46,2 77,7 46 56,6
11 кл. 53,7 33,3 56,8 61,2 74,2 76,8 60,3 62 65 63,4
школа ІІІ ступеню 35,3 36,6 56,8 38,6   59 63,5 53,3 54,4 54 60
Всього І-ІІІ ступень 40,6 40,9 46,7

 

48,9

 

 

 

57

 

61

 

53,2

 

61,1 57,1 55,3

За два останніх роки якість навчальних досягнень учнів школи І ступеню навчання залишається стабільно високою, що свідчить про якісну  і чітку організацію навчально-виховного процесу, але слід проаналізувати які резерви залишаються незадіяними для підвищення цього відсотка.

Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів основної школи (5-9 класи) – зменшується, що свідчить про підвищені вимоги з боку вчителів, які почали орієнтуватися на вимоги до якості освіти, яка перевіряється тестуванням ЗНО.

Основні причини зниження якості навчальних досягнень учнів 5-8 кл. – труднощі, пов’язані з психолого-віковими особливостями даного віку, але аналіз робіт класних керівників 5-8 класів показав, що зв’язок сім’ї і школи не носить конструктивного характеру. Не завжди класні керівники використовують вплив батьків для підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Але були інші причини зниження якості навчання, а саме не якісна заміна уроків відсутніх вчителів.

Якість навчальних досягнень учнів старшої школи у цьому навчальному році в порівнянні з минулим навчальним роком стала значно вище.

У наступному навчальному році слід розглянути шляхи підвищення відсотку якості метою яких повинно бути  відповідальне ставлення вчителів школи за результати навчання у профільній школі.

Кількість учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень у порівнянні з минулими роками зменшився:

 

118 учнів у 2012-2013 н.р

126 учнів у 2013-2014 н.р

110 учнів  у 2014 – 2015 н.р.

119 учнів у 2015-2016 н.р.

101 учень у 2016-2017 н.р.

90 учнів у 2017-2018 н.р.

 

 

 

Нагороджені похвальними листами учні 3-8-х, 10-х класів

в 2013-2014 н.р. – 79 учня

в 2014-2015 н.р. – 86 учнів

в 2015 -2016 н.р. – 86 учнів

в 2016-2017 н.р. – 64 учня

в 2017-2018 н.р. – 78 учнів

Разом оцінки середнього рівня мають 589 учнів школи, або 48 %. Ці дані свідчать що вчителі школи у повному обсязі використовують систему оцінювання навчальних досягнень, технологію особистісно-орієнтованого навчання.

Специфіка спеціалізованої школи дозволяє створити умови для реалізації поглибленого вивчення предметів фізико – математичного та гуманітарного циклів, для спрямування освітнього процесу на професійне визначення.

Адміністрація школи протягом року тримала на контролі організацію навчально-виховного процесу в спеціалізованих класах, а саме якість надання освітніх послуг з математики, фізики та англійської мови. Умови, які були створені адміністрацією школи для роботи спеціалізованих класів, а саме режим роботи школи, розклад уроків, навчально-матеріальне та методичне забезпечення, якісний викладацький склад та інші обумовили впровадження інноваційних технологій, особистісно-орієнтованого навчання, інтерактивних методик, випереджувального навчання, системи роботи над розвиток творчого мислення школяра. Аналіз якості навчання з профілюючих предметів показує, що в спеціалізованих класах рівень викладання профілюючих предметів досить високий, але аналіз викладання профілюючих предметів у базових класах свідчить про відсутність резерву поповнення спеціалізованих класів.

Навчальні досягнення початкового рівня мають 8 учнів.

         Але слід зазначити, що окремі вчителі не використовують всі можливості навчально-виховного процесу щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Витяг з наказу

              від 11.06.2018 року                                                                  № 119
 Про випуск учнів
9-х класів

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», частини 3 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», від 14.07.2015 №762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу»,  наказу управління освіти від 23.04.18 № 68-Т, відповідно до рішення педагогічної ради школи (протокол від 11.06.2018 р. № 11),

НАКАЗУЮ:


 1. П
  еревести до 10 класу учнів, які закінчили 9 клас:

 

1. Адаменко Сергій Вікторович
2. Біла Ірина Валеріївна
3. Біруля Марія Олександрівна
4. Бондарчук Владислав Ігорович
5. Гавеловський Даніл Богданович
6. Горбунова Анна Вікторівна
7. Грабовський Богдан Антонович
8. Компанець Дар’я Михайлівна
9. Кухаренко Жанна Костянтиновна
10. Ляшенко Анна Юріївна
11. Ляшенко Юлія Олександрівна
12. Носков Роман Романович
13. Павлюченко Артем Віталійов
14. Папуша Валерія В’ячеславівна
15. Скляр Аріна Ігорівна
16. Цокуренко Олена Олександрівна
17. Чепурна Єлізавета Олександрівна
    18. Шевченко Аліса Владіславівна
   19. Голицька Владислава Василівна
    20.

21.

Карамян Діана Мартинівна

Воробйова Вікторія Вікторівна

   22. Шевчук Ксенія Юріївна
   23. Лиховітер Діана Тарасівна
   24. Педченко Дар’я Олегівна
  25. Бродова Дарина Юріївна
  26. Дворна Вікторія Олександрівна
  27. Донцова Олександра Олегівна
  28. Єфімова Аліна Костянтинівна
  29. Крючков Станіслав Андрійович
  30. Лісогорова Наталія Олександрівна
  31. Павлюченко Вікторія Віталіївна
  32. Петрова Єлизавета Олександрівна
  33. Піскун Владислав Володимирович
  34. Тимченко Ірина Сергіївна
  35. Чимбир Ксенія Миколаївна
  36. Шуст Уляна Ігорівна

Витяг з наказу

від 26.06.2018 року                                                                       № 126

 

Про випуск учнів
11-х класів

НАКАЗУЮ:

 1. Вважати закінчившими Херсонську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради та вручити атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою і нагородити золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” учнів:
 2. Кіщенко Олександра Дмитрівна
 3. Савранька Софія Сергіївна
 4. Бояркіна Крістіна Ярославівна
 5. Резніченко Карина Ігорівна

1.2. Вважати закінчившими Херсонську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради та вручити атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою і нагородити срібною медаллю “За досягнення у навчанні”:

 1. Лапицька Вікторія Андріївна
 2. Огир Діана Віталіївна

 

 1. Вважати закінчившими Херсонську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради та вручити атестат про повну загальну середню освіту і нагородити Похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ” учням:
 2. Альошина Діана Олександрівна
 3. Антонов Дмитро Сергійович
 4. Біляченко Віктор Вікторович
 5. Гєліх Ганна Романівна
 6. Господінова Інга Віталіївна
 7. Гранєвський Антон Володимирович
 8. Гуцан Віктор Іванович
 9. Гришина Катерина Дмитрівна
 10. Дейнекін Даніїл Сергійович
 11. Доценко Євген Костянтинович
 12. Жук Аліна Русланівна
 13. Кіктєва Віола Сергіївна
 14. Куліда Аліна Євгеніївна
 15. Лагута Микита Олегович
 16. Лупанов Антон Ілліч
 17. Молчанова Дарина Олександрівна
 18. Найдун Дмитро Сергійович
 19. Памірський Максим Анатолійович
 20. Пижов Антон Сергійович
 21. Пономаренко Софія Володимирівна
 22. Рибалко Валерія Василівна
 23. Скрипниченко Іван Сергійович
 24. Ткач Владислав Денисович
 25. Тур Дмитро Юрійович
 26. Ярема Елизавета Володимирівна

 

 1. Вважати закінчившими Херсонську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради та вручити атестат про повну загальну середню освіту звичайного зразку учням:

11-А

 1. Бобильов Костянтин Сергійович
 2. Гончаренко Богдан Володимирович
 3. Карпенко Дар’я Сергіївна
 4. Немчонок Вадим Андрійович
 5. Онищенко Андрій Андрійович
 6. Пічугін Владислав Олексійович
 7. Тарасов Олександр Сергійович
 8. Теленик Ярослав Сергійович

11-Б

 1. Андрєєва Катерина Миколаївна
 2. Баркова Дарія Таріківна
 3. Беспятова Юлія Павлівна
 4. Жук Вікторія Максимівна
 5. Качинська Марія Вадимівна
 6. Кордонська Анастасія Анатоліївна
 7. Ложкін Владислав Вячеславович
 8. Мєльніченко Дар’я Євгенівна
 9. Мініч Олександра Олександрівна
 10. Нетребич Катерина Василівна
 11. Родньонок Діана Вікторівна
 12. Чемерис Людмила Павлівна
 13. Чумаченко Анастасія Вікторівна

 

 

 

 

.

Реквізити розрахункових рахунків сш №24  для надходження коштів

За додаткові освітні послуги:   найменування установи банку: УДКСУ в Херсонській області   МФО  852010   код  02146713  р/р 35428203035762

Рахунок благодійного фонду  «Школяр» :   АТ «УкрСиббанк»   МФО 351005   ЄДРПОУ 26432949  р/р 26002473688700

 

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 1 класів закладів загальної середньої освіти

1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

авт..: Большакова І.О., Пристінська М.С. – 165 прим.

 1. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

авт..: Доценко І.В., Євчук О.В., Губарєва С.С. – 165 прим.

 1. «Математика» підручник для першого класу закладів загальної середньої освіти

авт..: Гісь О.М., Філяк І.В. – 165 прим.

 1. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

авт..: Большакова І.О., Пристінська М.С. – 165 прим.

 1. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти

авт..: Кізілова Г.О., Шулько О.А. – 165 прим.

Протокол педагогічної ради № 7 від 15.05.18 року

      

 

Вибір та замовлення підручників для учнів  5 класу та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

 

Назва закладу:                                        ЗЗСО №24

Область (місто):                                    Херсонська область

Населений пункт/ район міста:          Херсон

Електрона адреса закладу:                  school24ua@gmail.com

Мова(и) навчання:                              Українська

Форма власності:                                 Комунальна 

Прогнозована кількість учнів 5 класу:   165

Назва підручника Автор Мова

підручника

Замовлено:
 для учнів для

вчителів

1 Українська  література Авраменко О.М. укр. 165 5
2 Українська мова Єрмоленко С.Я. укр. 165 5
3 Математика Мерзляк А.Г. укр. 165 5
4 Природознавство Ярошенко,.БойкоВ.М. укр. 165 5
5 Основи здоров’я Бех І.Д.,Воронцова Т.В укр. 165 5
6  Англійська мова 5р.н. Карпюк О.Д. 165 5
7 Німецька мова 1р.н. Сотникова С.І. 165 5
8 Зарубіжна література Волощук Є.В. укр. 165 5
9 Російська мова  5р.н. Давидюк Л.В. рос. 165 5

Директор ЗЗСО                                 Т.І. Овчаренко

 

 

 

СТАТУТ
І – ІІІ ступенів № 24 із поглибленим
Херсонської спеціалізованої школи

вивченням математики, фізики

та англійської мови

Херсонської міської ради

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

управління освіти

Херсонської  міської ради

___________Ю.М. Ніконов

__________________2014 р.

                                                                                                                                                                                                              наказ від 18.04.2014 р. № 144

 

                                                            СХВАЛЕНО

Загальними зборами колективу

Херсонської спеціалізованої школи

І –ІІІ ступенів № 24 із поглибленим

вивченням математики,  фізики та англійської мови

Херсонської  міської ради

протокол від 09.01.2014р.№ 1

 

 

                               І.   ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів  № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради створена відповідно до рішення виконавчого комітету Суворовської районної ради від 27.08.1982р. №532/20, знаходиться в комунальній власності міста Херсона.

1.2. Юридична адреса Херсонської спеціалізованої школи І –ІІІ ступенів №24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради: вул. Карбишева, 32, м. Херсон, 73039, Херсонська область, Україна, тел. 23-87-68, 23-87-61, e-mail: school24ua@gmail.com.

1.3. Херсонська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міської ради (далі — школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, самостійний баланс або обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

 •  Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи та матеріально-технічному забезпеченню.
 •  Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
 •  Головними завданнями школи є:

— забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

—  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

— виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я  учнів;

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

— вироблення в учнів навичок щодо самостійної праці з науково – популярною та довідковою літературою, ведення науково – дослідницької та пошукової роботи.

— забезпечення умов для самовдосконалення й самореалізації особистості та оволодіння учнями системою якісних знань у галузі фізико-математичних та гуманітарних наук;

— забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загально громадських цінностях та принципах науковості;

— запровадження та використання нових освітніх та управлінських технологій, новинок психолого-педагогічної науки з адаптацією до конкретних умов діяльності школи.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “ Про освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010, №778, іншими чинними нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, власним Статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової  діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

— дотримання фінансової дисципліни.

 • У школі визначена російська мова навчання та запроваджено поглиблене вивчення предметів математики, фізики та англійської мови, фізико – математичний і філологічний профілі навчання.
 • Школа має право:

—  проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради згідно зі спеціалізацією та профілями навчання;

— визначати варіативну частину робочого навчального плану;

— в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

— спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідницькими інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення   до учасників навчально – виховного процесу;

— бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;

— отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

— залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні   надходження в порядку, визначеному законодавством України;

— установлювати модель шкільної форми для учнів 1-11-х класів;

— залучати до співпраці юридичних і фізичних осіб;

— брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів, у проведенні науково-дослідницької, пошукової роботи;

— на здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.

 •  У школі створюються та функціонують психологічна служба, методична рада, методичні об’єднання вчителів початкової школи, математики, української мови й літератури, російської мови й літератури, іноземних мов, природничих дисциплін, суспільно – гуманітарних дисциплін, фізичної культури, технологій та мистецтва, класних керівників.
 •  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюється органами та установами охорони здоров’я на безоплатній основі.
 •  Взаємовідносини школи з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, тижневого плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, перспективи її розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою школи.
 •  Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й фізико-математичним, філологічним профілями навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується з радою школи й затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У вигляді додатків до робочого навчального плану складаються розклад уроків та режим роботи школи.

 •  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні держаних стандартів.
 •  Школа здійснює навчально – виховний процес за денною формою навчання.
 •  Прийом учнів до 1-11-х класів здійснюється згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та Правил конкурсного приймання дітей до спеціалізованих класів.

Зарахування учнів до 1-го класу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

Зарахування учнів до 2-11-х класів здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, особової справи або документа про відповідний рівень освіти.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень з профільних дисциплін, може бути запропоновано рішенням педагогічної ради продовження навчання в інших закладах освіти.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється на основі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 •  У школі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи групи продовженого дня визначається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

 •  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються, уключаючи проведення навчальної практики та екскурсій, підсумкового оцінювання й державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х  класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану й профільних дисциплін.

 •  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).
 •  За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше тридцяти календарних днів.
 •  Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
 •  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на семестр або навчальний рік відповідно до санітарно – гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором школи. Протягом навчального року, за необхідністю, розклад уроків частково  може коригуватися.

Режим роботи школи затверджується директором школи й погоджується з ДЗ «Херсонською санітарно-епідеміологічною станцією».

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви після другого або третього уроку – 20 хвилин.

 •  Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 • У школі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу може здійснюватися за діючими критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

Виставлення  учням  у щоденник оцінки  з поведінки визначається рівнями: зразкова, добра, задовільна, незадовільна.    До додатків до документів про освіту (свідоцтво про  базову  загальну  середню   освіту,  атестат  про  повну  загальну  середню  освіту) зазначені оцінки не виставляються.           Навчання у випускних  4-х,  9-х  і  11-х  класах  школи  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерства освіти і науки України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, державної підсумкової атестації — головою атестаційної комісії.

 •  Порядок переведення й випуск учнів визначається у відповідності до чинного законодавства України.
 •  При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та англійської мови.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

2.18. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

— по закінченні початкової школи – табель успішності,

— по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

— по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19. За успіхи в навчанні учні 2-8-х,10-х класів нагороджуються Похвальним листом “ За високі досягнення в навчанні”, а випускники школи ІІІ ступеня – Похвальною грамотою “За особливі успіхи в навчанні”, золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення в навчанні» медаллю. Випускники школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

2.20. Школа може надавати додаткові освітні послуги (платні й безоплатні) відповідно до чинного законодавства України.

             III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

— учні;

— керівник;

— заступники керівника;

— педагогічні працівники;

— психологи, бібліотекарі;

— інші спеціалісти школи;

— батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

— на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

— на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базами школи;

— на доступ до інформації з усіх галузей знань;

— брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

— брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

— брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

— брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

— на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

— на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної складової;

— на вільне вираження поглядів і переконань;

— на отримання додаткових, у тому числі платних освітніх послуг.

3.4. Учні зобов’язані:

— оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

— дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

— бережливо відноситись до державного, громадського й особистого майна інших учасників навчально-виховного процесу;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь, гідність інших учнів та працівників школи;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

— дотримуватися правил особистої гігієни;

— носити шкільну форму;

— виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку.

Учні школи залучаються за їх згодою та  згодою  батьків або осіб,  які їх замінюють,  до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно до Статуту, правил внутрішнього розпорядку з  урахуванням  віку, статі, фізичних можливостей.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» й іншими законодавчими актами. Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства керівником школи.            Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.             Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку .            Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.            Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

— захист професійної честі, гідності;

— самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

— участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

— проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

— виявлення педагогічної ініціативи;

— позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

— участь у роботі органів громадського самоврядування школи, загальних зборах, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

— підвищення кваліфікації, навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педпрацівників;

— отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

— на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

— сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

— сприяти зростанню іміджу школи;

— настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

— виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

— готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

— дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

— захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

— постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

— виконувати Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

— виконувати накази керівника школи;

— брати участь у роботі педагогічної ради, виробничих нарадах, нарадах при директорі, роботі методичних об’єднань;

— вести відповідну шкільну документацію;

— за  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх обов’язків,  порушення  Статуту,  правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення відповідно до закону.

3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

— обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

— звертатись до керівника школи, управління освіти Херсонської міської ради й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

— на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов’язані:

— забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

— постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

— виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

— обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

— керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

— сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

— проводити консультації для педагогічних працівників;

— брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту школи, виконувати накази керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість уживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 IV.  Управління школою

4.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор школи  та його заступники призначаються й звільняються з посади начальником управління освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства України. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

4.2.   Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників школи – зборами трудового колективу;

учнів школи ІІ — ІІІ ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи — 15, учнів — 15, батьків і представників громадськості — 15.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи.

Загальні збори:

— обирають раду школи, її голову, установлюють термін їх повноважень;

— заслуховують звіт директора й голови ради школи;

— розглядають питання навчально-виховної, методичної й фінансово-господарської діяльності школи;

— затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

— сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

— об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та вдосконалення навчально-виховного процесу;

— формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;

— розширення колегіальних форм управління школою;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

— підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

— визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

— формування навичок здорового способу життя;

— створення належного педагогічного клімату в школі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

— зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада школи діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності й рівноправності членства;

— гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада школи:

— організовує виконання рішень загальних зборів;

— вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілів навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

— спільно з адміністрацією розглядає й погоджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;

— сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягнення в навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення в навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

— разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

— заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

— виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

— виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

— вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

— розглядає питання родинного виховання;

— бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

— сприяє педагогічній освіті батьків;

— сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

— розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

— організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

— розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

— вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

— сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

— співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

— зміцнення навчальної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази школи;

— організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

— запобігання дитячій бездоглядності;

— сприяння працевлаштуванню випускників школи;

— стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

— усебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі  15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, батьків (або осіб, які їх замінюють), окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени ради піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах  на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— самоврядування;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності і рівноправності членства;

— гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотирьох разів на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів  піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає й координує роботу піклувальної ради;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

— вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчальної та культурно-спортивної бази школи;

— залучати додаткові джерела фінансування школи;

— уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-методичної бази школи;

— стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

— брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

— створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор школи:

— здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

— організовує навчально-виховний процес;

— забезпечує контроль за виконанням Державного стандарту початкової загальної освіти, базової й повної загальної середньої освіти, навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

— відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

— створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

— контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

— здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

— видає в межах своєї компетенції накази й контролює їх виконання;

— за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

— удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

— переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення в навчанні;

— підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

— морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі школи.

5.2. Майно є власністю територіальної громади міста й закріплено за школою на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (з обробки металів, з обробки деревини, обслуговуючої праці тощо), а також спортивної та актової зал, бібліотеки,  медичного й комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету тощо.

5.6. Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 19.08.2005р. №903 школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний комплекс, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису школи є:

— кошти міського бюджету;

— кошти, отримані за надання платних послуг;

— благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

— інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, отримання допомоги від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, укладання договорів в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

6.4. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію або самостійно.

6.5. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 VIII. Контроль за діяльністю школи

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відповідно до чинного законодавства України.

 IX. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Власник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Херсонській міській раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.